www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » spis treści

Temperament a odporność na stres1. Wprowadzenie2. Regulacyjna Teoria Temperamentu

 2.1. Struktura temperamentu

 2.2. Podstawowe typy osobowości3. Pojęcie stresu

 3.1. Stres psychologiczny. Przegląd koncepcji4. Źródła stresu

 4.1. Model stresu Niebycylina w adaptacji Franusa

 4.2. Przeciążenie i deprywacja jako źródło stresu5. Temperamentalne współwyznaczniki odporności na stres6. Przegląd badań dotyczących związku cech temperamentalnych i odporności na stres7. Hipotezy badawcze8. Metoda badania

 8.1. Zmienne i ich wskaźniki

 8.2. Narzędzia badawcze

 8.3. Osoby badane

 8.4. Przebieg badania9. Prezentacja wyników

 9.1. Statystyki opisowe

 9.2. Podstawowe korelacje

 9.3. Wyniki testu FCZ-KT a odporność na stres10. Dyskusja wyników11. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.