www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » Prezentacja wyników » Statystyki opisowe

Statystyki opisowe

Na początku chciałabym przedstawić podstawowe statystyki opisowe wyników otrzymanych w badaniu. Jak wynika z poniższej tabeli nie ma różnic między średnią ilością reakcji prawidłowych i nieprawidłowych między 1 i 3 blokiem badania, czyli dwiema „wolnymi” prezentacjami bodźców. Średnia różnica między średnimi zwiększa się natomiast przy „szybkiej” prezentacji bodźców.

Tab.1. Statystyki opisowe wyników DGN Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe
wolny suma reakcji prawidłowych 98 30 50 46,57 3,813
wolny suma opóźnionych 98 0 18 4,86 3,681
wolny suma nieprawidłowych 98 0 17 2,58 3,119
wolny suma prawidłowych opóźnionych 98 0 12 1,96 2,445
szybki suma prawidłowych 98 16 50 37,97 6,722
szybki suma opóźnionych 98 5 37 20,59 7,337
szybki suma nieprawidłowych 98 0 14 4,13 3,125
szybki suma prawidłowych opóźnionych 98 0 32 9,77 5,957
wolny 2 suma prawidłowych 98 30 50 46,91 4,132
wolny 2 suma opóźnionych 98 0 18 3,69 3,814
wolny 2 suma nieprawidłowych 98 0 13 2,39 2,917
wolny suma prawidłowych opóźnionych 98 0 13 1,72 2,588

Wyniki testu FCZ-KT przedstawia tabela 2. Najwyższy wynik otrzymany został na skali wrażliwości sensorycznej i wyniósł 16,25 punktu, przy jednoczesnym najniższym odchyleniu standardowym równym 3,05 (co świadczy o najmniejszym zróżnicowaniu wyników na tej skali).

Tab.2. Statystyki opisowe wyników FCZ-KTN Minimum Maksimum Średnia Odchylenie standardowe
FCZ_Żwawość 95 3 20 15,34 3,66
FCZ_Perseweratywność 96 4 20 12,71 4,26
FCZ_Wrażliwość sensoryczna 96 3 20 16,25 3,05
FCZ_Reaktywność emocjonalna 96 0 20 9,45 5,22
FCZ_Wytrzymałość 96 0 20 11,61 5,20
FCZ_Aktywność 96 2 20 12,11 4,83
N Ważnych (wyłączanie obserwacjami) 95

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.