www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » Bibliografia

Bibliografia

 1. Eliasz, A. (1981). Temperament a system regulacji stymulacji. Warszawa: PWN.

 2. Frączek, A., Kofta, M. (1982). Frustracja i stres psychologiczny, [w:]

 3. Heszen-Niejodek, I. (1991). Radzenie sobie z konfrontacją stresową. Nowiny Psychologiczne, 1-2, 13-26.

 4. Klonowicz, T. (1984). Reaktywność a funkcjonowanie człowieka w różnych warunkach stymulacyjnych. Wrocław: Ossolineum.

 5. Klonowicz, T. (1987). Reactivity, Experience and Capacity. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 6. Klonowicz, T. (1992). Stres w Wieży Babel: Różnice indywidualne a wysiłek inwestowany w trudną pracę umysłową. Wrocław: Ossolineum.

 7. Lazarus, R.S. (1966). Psychological stress and the doping process. New York: McGraw – Hill

 8. Lazarus, R.S. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, 3-4, 2-39.

 9. Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, apprisal and coping. New York: Springer

 10. Ledzińska, M. (2002). Stres informacyjny – sposoby radzenia sobie i przeciwdziałania. [w:] I. Heszen – Niejodek (red.), Konteksty stresu psychologicznego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 11. Maciejczyk, J. (1974). Reaktywność a podejmowanie decyzji w sytuacji trudnej dla pilotów. [w:] J. Strelau (red.), Rola cech temperamentalnych w działaniu. Wrocław: Ossolineum.

 12. Matysiak, J. (1985). Need for Sensory Stimulation: Affects on Activity. [w]: J. Strelau (red.) Temperamental Bases of Behavior: Warsaw Studies on Individual Differences, Lisse, Swets and Zeitlienger, s. 141-180.

 13. Nęcka, E.(1994). Inteligencja i procesy poznawcze. Kraków: Impuls

 14. Prieler, J. (2002). The development of a new test procedure for aircrew selection: The determinationtest for Aircrew Selection (DTAIR). The 25th jubilee European Association of Aviation Psychology, Zegrze, 16-20th September 2002.

 15. Selye, H. (1960). Stres życia. Warszawa: PZWL

 16. Selye, H. (1977). Stres nieokiełznany. Warszawa: PIW

 17. Strelau, J. (1974). Koncepcja temperamentu jako poziomu energetycznego i charakterystyki czasowej zachowania. [w:] J. Strelau (red), Rola cech temperamentalnych w działaniu. Wrocław: Ossolineum

 18. Strelau, J. (1978). Rola temperamentu w rozwoju psychicznym. Warszawa: WSiP.

 19. Strelau, J. (1985). Temperament, osobowość, działanie. Warszawa: PWN.

 20. Strelau, J. (1992). Badania nad temperamentem. Teoria, diagnoza, zastosowanie. Warszawa: Ossolineum

 21. Strelau, J. (1998). Psychologia Temperamentu. Warszawa: PWN.

 22. Strelau, J., Zawadzki, B. (1995). Podstawy teoretyczne, konstrukcja i własności psychometryczne inwentarza „Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu”. Studia Psychologiczne, 33, 49-96.

 23. Strelau, J., Zawadzki, B. (1997). Formalna charakterystyka zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych PTP

 24. T. Tomaszewski (red), Psychologia. Warszawa: PWN

 25. Terelak, J. F. (1999). Źródła stresu. Teoria i badania. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej

 26. Terelak, J. F. (2001). Psychologia stresu. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta

 27. Terelak, J. F.(1997). Studia z psychologii stresu. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej

 28. Zawadzki, B. (1991). Temperament: Selekcja czy kompensacja? [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia i sport. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego s. 85-112.

komentarze

Konkretnie , skrótowo, pomocnie , naprowadzająco na tematyke

skomentowano: 2010-12-23 22:49:51 przez: Aga

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.