www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » Wprowadzenie

Wprowadzenie

Celem mojej pracy jest analiza zjawiska stresu oraz jego związku z cechami temperamentu. Oczywistym się wydaje, że temperament stanowi podstawę naszego funkcjonowania w świecie. Reguluje nasze stosunki ze środowiskiem poprzez wyznaczanie zachowań, które jak najlepiej zaspokajają naszą indywidualną potrzebę stymulacji, która jest ściśle powiązana z właściwościami naszego układu nerwowego.

Badania nad temperamentem prowadzone są od dawna, a pierwsze teorie powstawały już w starożytności. Podobnie jak również zjawisko stresu. Potrzeba badań nad ich związkiem wydaje się oczywista. W środowisku, które z każdym dniem dostarcza nam coraz większej ilości stymulacji jesteśmy coraz bardziej narażeni na stres. On może obniżać naszą sprawność funkcjonowania w trudnych warunkach.

Temperament jest czynnikiem, który może wpływać na odporność na stres. Strelau wyodrębnił takie typy temperamentu, które wręcz mogą służyć jako predykator odporności na stres i sprawności działania w środowisku mało lub wysoko stymulującym.

W mojej pracy przedstawiam regulacyjną teorię temperamentu prof. Strelaua. Omawiam szczegółowo poszczególne cechy temperamentu oraz typy osobowości, które zostały wyodrębnione ze względu na specyficzny układ cech temperamentu.

Znajduje się tu również przegląd teorii dotyczących stresu oraz czynników wywołujących stres. Omawiam najważniejsze dla mojej pracy: teorię Salyego, Marka oraz teorię stresu informacyjnego.

Czytelnik znajdzie w niej również próbę powiązania i odnalezienia zależności pomiędzy cechami temperamentu a sytuacjami wywołującymi stres oraz zachowaniami ludzi w takich sytuacjach. Dodatkowo, na zakończenie części teoretycznej mojej pracy, zamieszczam przegląd badań nad temperamentem oraz odpornością na stres oraz odpornością na stres i poziomem wykonywania różnorodnych zadań.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.