www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » Metoda badania » Przebieg badania

Przebieg badania

Badanie odbyło się w Warszawie, w połowie lutego 2004 r. w budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Testy przeprowadzone zostały w standaryzowanych warunkach, aby ograniczyć do minimum wpływ zmiennych zakłócających na wyniki badania. Badani wypełniali po dwa kwestionariusze (FCZ – KT oraz szwajcarski Test Kierowców) następnie brali udział w testach na urządzeniach wchodzących w skład Wiedeńskiego Systemu Testów. Dla potrzeb mojej pracy wykorzystałam wyniki dwu spośród 5 przeprowadzonych testów, czyli testu DG oraz FCZ – KT.

Na rozwiązanie wszystkich testów każdy z badanych potrzebował około godziny. Badanie było anonimowe, a badani proszeni byli jedynie o podanie swojej płci i wieku.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.