www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » Metoda badania » Zmienne i ich wskaźniki

Zmienne i ich wskaźniki

W badaniu uwzględniono następujące zmienne oraz ich wskaźniki:

Zmienna zależna

Bezpośrednim wskaźnikiem odporności na stres, traktowanej jako poziom wykonania zadania, jest różnica między średnimi wynikami powyższych reakcji, liczonymi pomiędzy 1 a 2, oraz 1 a 3 częścią testu.

Zmienne niezależnekomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.