www.eprace.edu.pl » temperament-a-stres » Metoda badania » Osoby badane

Osoby badane

Grupę badanych tworzyli studenci różnych kierunków, w większości studenci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przebadałam 99 osób (52 kobiety i 47 mężczyzn), które pochodzą z populacji 19-32 – latków. Średnia wieku osób badanych wynosi 22,5 roku. Dobór do próby był losowy, wszyscy badani jednak musieli posiadać ważne prawo jazdy i być aktywnymi kierowcami.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.